Zapytanie numer K-DAZ.262.020.2021

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
K-DAZ.262.020.2021
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa szybkiej kamery do analizy ruchu robota magnetycznego– 1 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-11

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: