Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.3.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.ZI.ZO.3.2021
Przedmiot zamówienia: 

Organizacja i przeprowadzenie kursów specjalistycznych z programów z obszaru Solid Works na potrzeby projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” i „PB2.0- Zintegrowany Program Rozwoju”  realizowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-12

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: