Zapytanie numer K-DAZ.262.029.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
K-DAZ.262.029.2021
Przedmiot zamówienia: 

Zakup licencji oprogramowania w ramach z realizacji projektu PB 2.0 –Zintegrowany Program Rozwoju realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-19

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: