Zapytanie numer PR-BRPM.0881.DE.ZO.1.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.DE.ZO.1.2021
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby projektu DESIRE - Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restoration and paludiculture for nutrient retention and other ecosystem services in the Neman river catchment, realizowanego przez Politechnikę Białostocką w ramach Programu Interreg Morza Bałtyckiego. 

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-22

Wybór najkorzystniejszej oferty