Zapytanie numer K-DAZ.262.032.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
K-DAZ.262.032.2021
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa LUPY ELEKTRONICZNEJ – 8 szt.

Projekt: „PB Dostępna” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój, działanie 3.5 (Umowa POWR.03.05.00-00-A065/19)

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-25

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: