Zapytanie numer K-DAZ.262.037.2021

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
K-DAZ.262.037.2021
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa kamery stereoskopowej – 2 szt.
Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.
Projekt realizowany w konsorcjum, w składzie:
LIDER: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z siedzibą w Białymstoku
PARTNER: Politechnika Białostocka.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-25

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: