Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.010.2021

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Znak sprawy: 
ZO/WB/K-DZP.263.010.2021
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa odczynników chemicznych
Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.010.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-26

Wybór najkorzystniejszej oferty