Zapytanie numer RO-230.362/41/13

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/41/13
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa: miernika sygnału BVB-T NEON+, modulatora DVB-T Telmor TM-250

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze:

Komentarze

 

Dotyczy zapytania ofertowego RO-230.362/41/13

Dnia 08-42-2013r. firma PIW Komserwis, ul. Piasta 16, 15-044 Białystok, zadała pytanie do przedmiotowej sprawy:

"Czy dopuścicie Państwo w miejsce Modulatora DVB-T Telmor TM-250, modulator

MAC HOME – niezależny modulator cyfrowy DVB-T? 
Specyfikacja Modulatora na stronie:
 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.
Oba modulatory są tej samej klasy - pozwalają na podobne zakresy zmian parametrów modulacji sygnału, jednak modulator DVB-T TM-250, ze względu na możliwość podłączenia do komputera PC i dołączone oprogramowanie komputerowe (TMIface Software), znacznie upraszczające i przyśpieszające ustawianie parametrów sygnału wyjściowego lepiej nadaje sie do celów dydaktycznych.