Zapytanie numer RO-230.362/47/13

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/47/13
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa silników do budowy prototypu pojazdu oraz robota.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze:

Komentarze

Dnia 15-04-2013 zmodyfikowano Część I Zapytania Ofertowego. 

Zmianie uległy ilości zamawianych silników.

Zamieszczono treść zmodyfikowanego Zapytania Ofertowego.