Zapytanie numer RO-230.362/106/14

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/106/14
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa MindWave z pakietem edukacyjnym (wersja europejska) – urządzenie EEG, oraz Research Tools

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2014-09-02

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: