Zapytanie numer RO-230.362/107/14

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/107/14
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa oprogramowania do analizy postawy ciała u dziecka – 1 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2014-09-02

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: