Zapytanie numer RO-230.362/55/13

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/55/13
Przedmiot zamówienia: 

 

Dostawa oprogramowania w ramach projektu "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Podlaskiego 2007 – 2013, Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie (nr umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-002/10-00)

Air Jordan 1 Retro High OG UNC Patent Shoes Best Price CD0461-401 – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze:
Informacja o wyborze:
Informacja o wyborze:

Komentarze

Dnia 2013-04-26 firma Xnet.pl, 93-192 Łódź, ul. Senatorska 31 zadała następujące pytanie do przedmiotowego zapytania ofertowego:

"(...)Chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę na dostawę oprogramowania, proszę jednak o informację w sprawie :
1. Podania przez Państwa aktywnego numeru umowy CLP w Adobe.
2. Sprecyzowania dotyczącego komercyjnych licencji Corel-a. W przedmiocie zamówienia widnieje CorelDraw Graphics Suite X6 PL - 4 licencje komercyjny, czy dopuszczają Państwo zakup Corel-a X4 w wersji komercyjnej wraz z aktualizacją do X6 ? "

Odpowiedź:

Ad.1. End User ID 21428136

Ad.2. Zamawiający dopuszcza dostawę oprogramowania Corel X4 w wersji komercyjnej wraz z aktualizacją do X6.