Zapytanie numer RO-230.362/151/14

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/151/14
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa nadajnika radiowego TX05 HD wraz z montażem – 1 kpl.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2014-10-20

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: