Zapytanie numer 2/MAN-HA/2014

Jednosta organizacyjna: 
Pion Rektora
Znak sprawy: 
2/MAN-HA/2014
Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie instancji lokalnych systemu monitoringu platformy dla usług krytycznych, aplikacji i maszyn wirtualnych dla 21 Miejskich Sieci Komputerowych na potrzeby realizacji zadań Projektu MAN-HA

Nike

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2014-10-31

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: