Zapytanie numer RO-230.362/171/14

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/171/14
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa lampy do projektora wraz z usługą wymiany i konserwacji – 1 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2014-11-04

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: