Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer ZO/DO-210/7/16

Wykonanie rysunków technicznych: rzutów kondygnacji w 4 domach studenta i Hotelu Asystenta oraz zagospodarowania terenu wokół budynków

czwartek, Maj 5, 2016 PDF icon ZO DO 210 7 16_protokol.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/008/16

Dostawa oryginalnych lamp do projektorów- 2 szt.

poniedziałek, Marzec 7, 2016 PDF icon 201603080810.pdf
Zapytanie numer RO-240.411/1/2015

Zapytanie ofertowe dotyczące reaiizacji zamówienia na zakup licencji programu do zarządzania bazami patentów i wynalazków z przeniesieniem aktualnych danych z wybranymi funkcjonalnościami

Best Halloween Candy , Healthiest Halloween Treats

czwartek, Grudzień 3, 2015 PDF icon RO_240_411-001-15.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.245.2019

Dostawa anten – 20 szt.
Zakup w ramach projektu:
“Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 „Badania aplikacyjne

poniedziałek, Wrzesień 30, 2019 PDF icon 201910030857.pdf
Zapytanie numer ZP/WM/DO-120.263.048.2019

Wykonanie i dostawa próbek z proszku tytanu Ti6Al4V metodą druku 3D (w technologii SLM)

czwartek, Lipiec 4, 2019 PDF icon 048.2019 Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/PR/DO-120.263.036.2019

Wykonanie i dostawa medali okolicznościowych w związku z obchodami jubileuszu 70-lecia Politechniki Białostockiej.

poniedziałek, Maj 6, 2019 PDF icon 36 2019 PROTOKÓŁ.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/076/17

Dostawa odczynników chemicznych

czwartek, Sierpień 10, 2017 PDF icon 076 17 Informacja o zawarciu umowy.pdf
Zapytanie numer WI-500.POP.10.2019

Usługa bufetowa w trakcie szkolenia w ramach realizacji projektu „Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”
w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
NIKE AIR HUARACHE

poniedziałek, luty 25, 2019 PDF icon protokół rozstrzygnięcia do zapytania WI-500.POP_.10.2019 catering.pdf
Zapytanie numer DO-140.362/094/17

Dostawa urządzenia filtrującego wodę do chłodzenia mikroskopu skaningowego Hitachi S-3000N wraz z materiałami filtrującymi – 1 kpl.

wtorek, Maj 9, 2017 PDF icon 201705121420.pdf
Zapytanie numer RO-410.083/301/14

Przygotowanie usługi gastronomicznej w siedzibie oferenta dla uczestników realizowanego projektu w terminie 29.06.2014-12.07.2014 zgdonie z ząłacznikiem.

Air Jordan 1 Mid "What The Multi-Color" For Sale

piątek, Marzec 7, 2014 PDF icon Protokół_wybór oferenta_usługa gastronomiczna.pdf

Strony