Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer DO-210.262.2.2019

Dostawa cenników Sekocenbud oraz aktualizacji programu NORMA PRO na rok 2019

wtorek, luty 5, 2019 PDF icon Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia DO_210_262_2_2019.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/035/17

Zakup odczynników chemicznych

środa, Marzec 29, 2017 PDF icon 035 17 Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf
Zapytanie numer ZP/WB/NB/222/16/1

Szkło laboratoryjne

piątek, Grudzień 16, 2016 Image icon ZP_WB_NB_222_16_1_uniewaznienie.jpg
Zapytanie numer ZP/WZ/NB/45/16

Świadczenie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu badania ankietowego w formie wywiadu bezpośredniego wśród przedsiębiorstw produkcyjnych i produkcyjno-usługowych.Nike

czwartek, Październik 27, 2016 PDF icon Protokół_ZP-WZ-NB-45-16.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/ZK-DZP.263.023.2020

Dostawa odczynników chemicznych.
Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/ZK-DZP.263.023.2020
prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający
pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/
Air Jordan 1 Retro High OG 'Chicago' White and Black-Varsity Red For Sale

poniedziałek, Czerwiec 22, 2020 PDF icon Informacja o zawarciu umowy.pdf
Zapytanie numer ZK-DA-262.006.2020

Dostawa aparatury do Laboratorium ubocznych produktów leśnych ZWL w ramach projektu "PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju" (POWR.03.05.00-00-Z228/18) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

czwartek, luty 20, 2020 PDF icon 202002261305.pdf
Zapytanie numer ZO/PR/ZK-DZP.263.100.2019

Dostawa mebli biurowych.

czwartek, Grudzień 12, 2019 PDF icon Protokół z negocjacji.pdf
Zapytanie numer WI-500.POP.6/2018

Usługa bufetowa w trakcie szkolenia w ramach realizacji projektu "Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego" w ramch  Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Nike

piątek, Marzec 2, 2018 PDF icon 20180320094508275.pdf
Zapytanie numer ZO/WIZ/ZK-DZP.263.078.2019

Ścinka i pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną wraz z wywiezieniem, utylizacją gałęzi i drzew oraz posprzątaniem terenu.

piątek, Listopad 15, 2019 PDF icon 078.2019 Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.363/140/17

Dostawa prasy w formie prenumeraty na rok 2018 dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej

środa, Grudzień 27, 2017 PDF icon 140 17 Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf

Strony