Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer 4/ECALL/2018

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy świadczącego osobiście usługi w ramach personelu projektu w zakresie personelu badawczo-rozwojowego w ramach projektu „System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall”, realizowanego w ramach Działania 4.1 PO Inteligentny Rozwój 2014 – 2020Nike

środa, Styczeń 10, 2018 PDF icon protok rozstrzygnięcia postępowania 4 ECALL 2018.pdf
Zapytanie numer DO-140.362/265/17

Dostawa przepływomierza termicznego masowego do powietrza – 1 szt.

wtorek, Listopad 7, 2017 PDF icon 201711080926.pdf
Zapytanie numer WM-400.362/27/2015

Dostawa dwóch czujników 3D Guidance trakSTAR 800 Sensor

środa, Październik 21, 2015 PDF icon WM_400_362_27_2015_protokol.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/099/17

Dostawa odczynników chemicznych

wtorek, Październik 3, 2017 PDF icon 099 17 protokół z unieważnienia.pdf
Zapytanie numer ZP/WM/NB/142/14/parownik

Dostawa płytowego wymiennika ciepła - parownik

poniedziałek, Sierpień 31, 2015 PDF icon ZP_WM_NB_142_14_parownik_protokol.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/051/15

Dostawa oprogramowania Quartus Fix – 1 szt.

poniedziałek, Czerwiec 22, 2015 PDF icon RO_230_362-051-15_protokol.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/026/15

Dostawa przekładni hipoidalnej  – 1 szt.

wtorek, Kwiecień 21, 2015 PDF icon RO_230_362-026-15_protokol.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.PB.ZO.1.2021

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi
w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
z przedmiotu Kampanie reklamowe w Internecie (planowany wymiar zajęć: 7 godz. wykładu, 15 godz. projektu x 2
grupy, razem 37 godz.) realizowanego na kierunku Zarządzanie, I stopnia, semestr IV, na studiach stacjonarnych w
ramach realizacji projektu „PB 2.0 – Zintegrowany Program Rozwoju”, realizowanego w ramach Działania 3.5
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

czwartek, luty 11, 2021 PDF icon Protokół do zapytania ofertowego PR-BRPM.0881.PB_.ZO_.1.2021.pdf
Zapytanie numer POKL.04.01.02-00-014/11/1/2014

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia 2-godzinnego wykładu dodatkowego z zakresu nie objętego dydaktyką podstawową dla studentów II roku matematyki w ramach projektu ,,Studiuj matematyczne metody informatyki na Politechnice Białostockiej"

NIKE AIR MAX

poniedziałek, Marzec 10, 2014 PDF icon Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.263.065.2020

Dostawa odczynników chemicznych. prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

czwartek, Grudzień 3, 2020 PDF icon Informacja o podpisaniu umowy.pdf

Strony