Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.363/124/17

Dostawa odczynników chemicznych.

środa, Listopad 8, 2017 PDF icon 124 17 INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/099/17

Dostawa odczynników chemicznych

wtorek, Październik 3, 2017 PDF icon 099 17 informacja o zawarciu umowy z negocjacji.pdf
Zapytanie numer ZP/PK/4/6/15

Zaopatrzenie w paliwa i oleje silnikowe

poniedziałek, Styczeń 12, 2015 PDF icon Postępowanie dot. usług na zaopatrzenie w paliwa i oleje.pdf
Zapytanie numer RO-410.083/214/23/2014

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie trzech termopar pomiarowych typ K na potrzeby pracy B+R: Analiza procesu obkurczania etykiet termokurczliwych w celu poprawy jakości  wyrobu i zmniejszenia energochłonności procesu, w ramach projektu pt. „Transfer technologii do przemysłu”.

 

 

Air Jordan

środa, Listopad 19, 2014 PDF icon Protokół_wyboru_oferty_RO410083214232014.pdf
Zapytanie numer RO-410.083/214/13/2014

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie dwóch grzałek opaskowych w izolacji mikanitowej, na potrzeby pracy B+R: Projekt modernizacji sterylizatora rurowego termiczno-parowego w ramach projektu pt.,,Transfer technologii do przemysłu".

Boots

poniedziałek, Wrzesień 1, 2014 PDF icon Protokół_wyboru_oferty_RO410083214132014.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.023.2021

Dostawa stacjonarnego urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi – 2 szt.

Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.
Projekt realizowany w konsorcjum, w składzie:
LIDER: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z siedzibą w Białymstoku
PARTNER: Politechnika Białostocka.

piątek, luty 12, 2021 PDF icon 20210216151254880.pdf
Zapytanie numer RO-410.083/214/09/2014

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie tensometrów foliowych, w ramach pracy B+R: ,,Podniesienie trwałości i niezawodności wybranych maszyn rolniczych" projektu pt. "Transfer technologii do przemysłu".

penny hardaway nike air max blue springs

poniedziałek, Maj 26, 2014 PDF icon Protokół_wyboru_oferty_RO4100832J409201.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.43.2020

Wyłonienie wykonawcy -wykładowcyz zagranicy, świadczącego usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu:Wykład ekspercki w języku obcymw dyscyplinieinżynieria produkcji. Na potrzeby realizacji projektu pt: PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej, Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

poniedziałek, Grudzień 28, 2020 PDF icon Protokół ZI 43.20.pdf
Zapytanie numer ZK-DA-262.252.2020

Dostawa szlifierko – polerki metalograficznej - 1 kpl.

wtorek, Październik 20, 2020 PDF icon 202010221436.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.129.2018

Dostawa odczynników chemicznych

poniedziałek, Grudzień 10, 2018 PDF icon 129.2018 Informacja o zawarciu umowy.pdf

Strony