Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj rosnąco
Zapytanie numer POKL_4.1.1_promocja_projektu_korekta

Zapytanie ofertowe na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej związanej z konferencją zamykającą projekt " Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" realizowanym przez Politechnikę Białostocką w ramach Pddziałania 4.1.1 POKL.

Air Jordan 1 Retro High OG 'Igloo' White/Igloo-Black For Sale

środa, Grudzień 17, 2014 PDF icon Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty emisje 4 1 1 POKL.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/163/14

Dostawa czujnika odkształceń CL 25   - 1 szt.

czwartek, Październik 30, 2014 PDF icon RO-230_362-163-14_protokol.pdf
Zapytanie numer RO-410.083/200/2014

Zapytanie ofertowe na kreację graficzną i emisję prezentacji promocyjnych (ogłoszeń reklamowych) projektów realizowanych przez Politechnikę Białostocką w miesięczniku (lub dodatku do miesięcznika) o zasięgu ogólnopolskim prezentującym tematykę biznesową, który ukazuje się cyklicznie w postaci drukowanej, w języku polskim i jest rozpowszechniany odpłatnie.
 

Alle Artikel

piątek, Lipiec 25, 2014 PDF icon Protokół_z wyboru_RO4100832002014.pdf
Zapytanie numer ZO/PR/DO-120.263.057.2019

Druk i dostawa albumów jubileuszowych na potrzeby Działu Promocji Politechniki Białostockiej.

poniedziałek, Sierpień 5, 2019 PDF icon 057 2019 Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.16.2021

Wyłonienie wykonawcy jako wykładowcy z zagranicy, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny II realizowanego na kierunku mechanika i budowa maszyn, II stopnia na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

poniedziałek, Marzec 8, 2021 PDF icon protok unieważ PR-BRPM.0881.ZI_.ZO_.16.2021.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.118.2019

Dostarczenie kompletnych, stacjonarnych stanowisk edukacyjnych realizujących funkcje systemu Smart Home – 4 kpl.

czwartek, Czerwiec 6, 2019 PDF icon 201906071219.pdf
Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.30.2019

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu programowania sterowników PLC SIMATIC S7-1500 wraz z uznawalnym na rynku certyfikatem poświadczającym umiejętności programowania sterowników PLC SIMATIC S7-1500 dla studentów Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera, w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Nike

piątek, Marzec 22, 2019 PDF icon protokoł z wyboru RO-410.0881.ZI_.ZO_.30.2019 kurs dot progr sterow PLC SIMATIC S7-1500 FDI PB2020.pdf
Zapytanie numer RO-410.0881.ZO.11.2019

Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych komunikacji międzynarodowej, związanych z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników, studentów, doktorantów oraz gości Politechniki Białostockiej w ramach realizowanych projektów, w tym ze środków finansowych Unii EuropejskiejAir Jordan 1 Retro High OG 'Rust Pink' 861428-101 For Sale

czwartek, Styczeń 17, 2019 PDF icon protokół z wyboru postępowanie RO-410.0881.ZO_.11.2019 bilety lotnicze.pdf
Zapytanie numer DO-170/42/4/16

Dezynsekcja w Domach Studenta 1,2,3,4 i Hotelu Asystenta

wtorek, Lipiec 19, 2016 PDF icon DO_170_42_4_16_protokol.pdf
Zapytanie numer ZP/WB/NB/49/16/5/1

Odczynniki chemiczne i drobny sprzęt laboratoryjny

piątek, Kwiecień 29, 2016 PDF icon Protokól ZP WB NB 49 16_5_1.pdf

Strony