Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj rosnąco
Zapytanie numer ZK-DA-262.094.2020

Rozbudowa i naprawa hydraulicznego systemu do zadawania obciążeń konstrukcji HYSDOZOK

poniedziałek, Czerwiec 22, 2020 PDF icon 202006241312.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.13.2020

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z przedmiotu Zarządzanie marką przedsiębiorstwa turystycznego, realizowanego na kierunku Turystyka i rekreacja I stopnia, semestr IV, na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoAir Jordan 1 Retro High OG "Obsidian" Sail/Obsidian-University Blue For Sale

wtorek, luty 18, 2020 PDF icon protokół z wyboru RO-410.0881.ZI_.ZO_.13.2020.pdf
Zapytanie numer ZK-DA-262.365.2019

Dostawa drukarki 3D wraz z filamentem - 1 kpl.

środa, Grudzień 11, 2019 PDF icon 202001091418.pdf
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.031.2018

Dostawa odczynników (substancji wzorcowych) niezbędnych do identyfikacji substancji organicznych metodą GC/MS

poniedziałek, Marzec 5, 2018 PDF icon 031 2018 Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf
Zapytanie numer WI-500.POP.14.2019

Transport uczniów szkół podstawowych z miejscowości Księżyno, Łapy, Wasilków, Sokółka, Kamienna Nowa, Malawicze Dolne na Politechnikę Białostocką, w związku z realizacją przez Politechnikę Białostocką projektu „Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”Nike Air Force 1 07 Premium Just Do It AR7719-100 Shoes – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers

środa, Listopad 6, 2019 PDF icon 20191113121057587.pdf
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.363/129/17

Świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach i na terenie Politechniki Białostockiej

czwartek, Grudzień 21, 2017 PDF icon 129 17 Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf
Zapytanie numer DO-140.362/255/17

Dostawa silnika prądu stałego z przekładnią ceramiczna i enkoderem – 8 kpl.

poniedziałek, Październik 30, 2017 Plik Załączniki+nr+4 - protokół.docx
Zapytanie numer WM-400.362/25/2015

Elementy składowe do rozbudowy robota mobilnego MAPet

wtorek, Październik 6, 2015 PDF icon WM_400_362_25_2015_protokol.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/096/17

Dostawa odczynników chemicznych

poniedziałek, Wrzesień 25, 2017 PDF icon 096 17 informacja o zawarciu umowy.pdf
Zapytanie numer RO-410.083/44/5/2015

olej rzepakowy rafinowany na potrzeby badań realizowanych w ramach projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-015/12, pt. „Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013

2020 Air Jordan 1 Retro High OG Sail Obsidian University Blue 555088-140 – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers

wtorek, Sierpień 11, 2015 PDF icon RO4100834452015.pdf

Strony