Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer RO-410.083/401/2014

Zapytanie ofertowe na organizację kursu języka angielskiego skierowanego do pracowników naukowych, kadry administracyjnej
oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z woj. Podlaskiego

Nike

środa, Maj 21, 2014 PDF icon Protokół_wyboru_najkorzystniejszej_oferty_RO410083401201.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.2.2021

Przeprowadzenie szkoleń z nowej ustawy PZP w ramach projektów „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”, „PB2.0– Zintegrowany Program Rozwoju” i „ZIREG- Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na Rzecz Rozwoju Regionalnego”

piątek, Styczeń 29, 2021 PDF icon wynik zapytania ofertowego Nowa Ustawa PZP.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/ZK-DZP.263.062.2020

Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.062.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

środa, Listopad 25, 2020 PDF icon 062.2020 Informacja o zawarciu umowy.pdf
Zapytanie numer ZK-DA-262.226.2020

Dostawa destylatora szklanego, pompy próżniowej, węża gumowego

poniedziałek, Październik 5, 2020 PDF icon 202010071316.pdf
Zapytanie numer DO-110.362/2/2014

Wykonanie i dostawa pieczątek na potrzeby Politechniki Białostockiej

czwartek, Styczeń 16, 2014 PDF icon DO-110.362_2_14-protokół.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.287.18

Dostawa miernika pyłów zawieszonych i jakości powietrza – 10 szt.

poniedziałek, Grudzień 3, 2018 PDF icon 201812061357.pdf
Zapytanie numer ZK-DA-262.162.2020

Dostawa komputera przenośnego wraz z akcesoriami – 1 kpl.

wtorek, Lipiec 28, 2020 PDF icon 202007311036.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/152/13

Dostawa   aparatury na potrzeby Wydziału zarządzania

środa, Październik 9, 2013 PDF icon RO-230_362-152-13_protokol.pdf
Zapytanie numer RO-410.0881.CB.ZO.1.2018

Przeprowadzenie wykładu w języku angielskim z przedmiotu Basics of traffic engineering i zaliczenia tego wykładu na ocenę dla grupy studentów  III-go semestru CBSE (Interdyscyplinarnego kierunku Construction and Building Systems Engineering na studiach stacjonarnych I stopniana na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej) realizowanego w ramach projektu z Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego 2017 – 2021.

Air Jordan

piątek, Wrzesień 21, 2018 PDF icon protokół wyboru oferty.pdf
Zapytanie numer WI-500.083/102-1/2013

zakup i dostarczenie tonerów do drukarki w ramach projektu pt. „Platforma informatyczna TEWI” realizowanego w ramach Działania 2.3.3  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa o dofinansowanie nr: POIG.02.03.00-00-028/09-07

La Mejor tienda de Zapatillas de Baloncesto

czwartek, Lipiec 11, 2013 PDF icon WI-500-083_102-1_2013_protokol.pdf

Strony