Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.066.2018

Zakup odczynników chemicznych.

czwartek, Maj 10, 2018 PDF icon Protokół z negocjacji.pdf
Zapytanie numer WM-400.362/9/2016

Dostawa materiałów i tworzyw do lutowania na miękko i na twardo

poniedziałek, Kwiecień 25, 2016 PDF icon WM_400_362_9_2016_protokol.pdf
Zapytanie numer ZO/BWM/1/2016

Obsługa wizowa

piątek, luty 19, 2016 PDF icon ZO_BWM_1_2016_informacja o wyborze.pdf
Zapytanie numer RO-410.083/300/17/2015

Przedmiot zapytania: kuwety o drodze optycznej do spektrofotometru na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.

Best Face Shields From Amazon To Protect Yourself This Season

piątek, Listopad 20, 2015 PDF icon 17.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.225.2019

Zakup urządzenia do natrysku powłok metodą płomieniową – 1 szt.

"PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Udział środków UE to: 86,9302 %

Air Jordan 1 Retro High OG Wmns "Panda" CD0461-007 Women/Men Super Deals, Price: $98.03 - Air Jordan Shoes

piątek, Wrzesień 20, 2019 PDF icon rozstrzygnięcie 225.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.045.2019

Dostawa odczynników chemicznych.

poniedziałek, Lipiec 1, 2019 PDF icon Informacja o zawarciu umów.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/001/15

Dostawa i montaż horyzontu, lambrekinu, greenscreenu wraz z szynami horyzontu. – 1 kpl. 

poniedziałek, Styczeń 26, 2015 PDF icon RO_230_362-001-15_protokol.pdf
Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.36.2019

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia Design for EMC dla studenta Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera w ramach projektu PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Nike Air Max 270

piątek, Kwiecień 26, 2019 PDF icon 20190429152256305.pdf
Zapytanie numer DO-105.310_14_2014

 

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok obrotowy obejmujący okres                od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

AIR MAX PLUS

środa, Listopad 19, 2014 PDF icon DO-105.310_14_2014_protokol.pdf
Zapytanie numer POKL04.01.02-00-014/11/2/2014

Zapytanie ofertowe dot.pełnienia funkcji członka komisji rekrutacyjnej na płatne staże dla studentów III roku matematyki w ramach projektu ,,Studiuj matematyczne metody informatyki na Politechnice Białostockiej"

AIR MAX PLUS

poniedziałek, Marzec 31, 2014 PDF icon Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Strony