Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer ZP/WB/N3/55/15/2

Odczynniki chemiczne i drobny sprzęt laboratoryjny

środa, Lipiec 22, 2015 PDF icon ZP_WB_N3_55_15_2_protokol.pdf
Zapytanie numer ZP/PR/10/16/15

Dostawa któtkofalówki z osprzętem

niedziela, Maj 10, 2015 PDF icon 2015-05-12-13-30-14-01.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.081.2020

Dostawa odczynników do oznaczeń analitycznych
Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.081.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Styczeń 19, 2021 Plik 081.2020 Informacja o zawarciu umowy.docx
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.059.2020

Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych Zapytanie ofertowe prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

środa, Listopad 18, 2020 Plik 059.2020 PROTOKÓŁ - unieważnienie ze wzgledu na brak ofert.docx
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.S.2020.JC.2

Szacowanie wartości kosztów usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu  warsztatów pedagogicznych dla pracowników dydaktycznych Uczelni w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”.

nike fashion

piątek, Wrzesień 25, 2020 PDF icon protokól z szacowania DDA21.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.262.18

Dostawa zestawu do pipetowania – 1 kpl.

poniedziałek, Listopad 26, 2018 PDF icon 201811281114.pdf
Zapytanie numer ZK-DA-262.151.2020

Dostawa klocków LEGO - 5 kpl.

czwartek, Lipiec 16, 2020 PDF icon 202007201029.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.103.2018

Dostawa odczynników chemicznych.

czwartek, Wrzesień 27, 2018 PDF icon Protokół.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/073/16

Dostawa zestawu Rift Oculus - 1 kpl.

środa, Październik 5, 2016 PDF icon 201610101221.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263/079.2018

Zakup odczynników chemicznych

poniedziałek, Czerwiec 11, 2018 PDF icon informacja o zawarciu umowy.pdf

Strony