Zapytanie numer RO-410.083/200/26/2015

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
RO-410.083/200/26/2015
Przedmiot zamówienia: 

Zapytanie ofertowe

na organizację cyklu wystaw oraz seminariów o tematyce OZE na potrzeby projektu „INNO-EKO-TECH” Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej.

Nike

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2015-10-05

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: