Zapytanie numer RO-410.083/12/Z/5/2017

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
RO-410.083/12/Z/5/2017
Przedmiot zamówienia: 

przeprowadzenie badań w zakresie Transregionalnych Inteligentnych Specjalizacji w ramach projektu GoSmart BSR realizowanego przez Politechnikę Białostocką finansowane ze środków Interreg Baltic Sea Region. / Carry out research in the field of Trans-regional Smart Specialization within the framework of the GoSmart BSR project realized by the Bialystok University of Technology, financed by Interreg Baltic Sea Region.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2017-12-08

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: