Zapytanie numer ZP/PR/DO-120.263.023.2018

Jednosta organizacyjna: 
Pion Rektora
Znak sprawy: 
ZP/PR/DO-120.263.023.2018
Przedmiot zamówienia: 

Druk i dostawa materiałów drukowanych dotyczących XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-02-09

Wybór najkorzystniejszej oferty