Zapytanie numer RO-410.0881.2W.Z1.2018

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
RO-410.0881.2W.Z1.2018
Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia „Lean Manufacturing” wraz z egzaminem i certyfikatem, w którym udział weźmie łącznie 13 osób na potrzeby projektu „2WORK- kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-02-19

Wybór najkorzystniejszej oferty