Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.263.066.2020

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Mechaniczny
Znak sprawy: 
ZO/WM/K-DZP.263.066.2020
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa odczynników chemicznych i żywicy do inkludowania próbek do pracowni kompozytów metaliczno-ceramicznych Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/ZK-DZP.263.066.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-12-22

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze:
Informacja o wyborze:
Informacja o wyborze: