Zapytanie numer ZO/K/K-DZP.263.006.2021

Jednosta organizacyjna: 
Pion Kanclerza
Znak sprawy: 
ZO/K/K-DZP.263.006.2021
Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Politechniki Białostockiej

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-01-26

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: