Zapytanie numer 1/MAN-HA/2014

Jednosta organizacyjna: 
Pion Rektora
Znak sprawy: 
1/MAN-HA/2014
Przedmiot zamówienia: 

Projekt i opracowanie architektury rozproszonego systemu monitoringu platformy dla usług krytycznych, aplikacji i maszyn wirtualnych na potrzeby realizacji zadań Projektu MAN-HA. Wykonanie instancji centralnej systemu monitoringu dla lidera projektu MAN-HA

Shop: Nike

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2014-10-31

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: