Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer RO-230.362/33/13

 Zakup: transformatorów planarnych ze zintegrowanym dławikiem i izolujący – 2 szt.

Sneakers

środa, Marzec 27, 2013 PDF icon RO-230_362-33-13_protokol.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/220/14

Przedłużenie posiadanej licencji OVS-ES na okres  3 lat

wtorek, Grudzień 16, 2014 PDF icon RO-230_362-220-14_protokol.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/161/14

Dostawa oprogramowania SketchUp Pro 2013 EDU (1 rok, PL, WIN, BOX) – 1 szt.

czwartek, Październik 30, 2014 PDF icon RO-230_362-161-14_protokol.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/102/14

Dostawa wyposażenia Centrum Rekrutacji zgodnie z załączonym wykazem

poniedziałek, Lipiec 21, 2014 PDF icon RO-230_362-102-14_protokol.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/ZK-DZP.263.023.2020

Dostawa odczynników chemicznych.
Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/ZK-DZP.263.023.2020
prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający
pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/
Air Jordan 1 Retro High OG 'Chicago' White and Black-Varsity Red For Sale

poniedziałek, Czerwiec 22, 2020 PDF icon Informacja o zawarciu umowy.pdf
Zapytanie numer ZK-DA-262.006.2020

Dostawa aparatury do Laboratorium ubocznych produktów leśnych ZWL w ramach projektu "PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju" (POWR.03.05.00-00-Z228/18) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

czwartek, luty 20, 2020 PDF icon 202002261305.pdf
Zapytanie numer ZO/PR/ZK-DZP.263.100.2019

Dostawa mebli biurowych.

czwartek, Grudzień 12, 2019 PDF icon Protokół z negocjacji.pdf
Zapytanie numer WI-500.POP.6/2018

Usługa bufetowa w trakcie szkolenia w ramach realizacji projektu "Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego" w ramch  Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Nike

piątek, Marzec 2, 2018 PDF icon 20180320094508275.pdf
Zapytanie numer ZO/WIZ/ZK-DZP.263.078.2019

Ścinka i pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną wraz z wywiezieniem, utylizacją gałęzi i drzew oraz posprzątaniem terenu.

piątek, Listopad 15, 2019 PDF icon 078.2019 Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.363/140/17

Dostawa prasy w formie prenumeraty na rok 2018 dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej

środa, Grudzień 27, 2017 PDF icon 140 17 Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf

Strony