Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.363/093/17

Odczynnik chemiczny

2017-09-12 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/209/17

Dostawa wyposażenia multimedialnego wraz z montażem w Sali 020 WI – 1 kpl.

2017-09-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/205/17

Dostawa sondy prądowej do oscyloskopu DPO5034 – 1 szt.

2017-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO-220/4/17

Konserwacja 6 systemów DSO - dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego w obiektach należących  do Politechniki Białostockiej

2017-08-17 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO-220/5/17

Konserwacja sieci telefonicznej i telefonów w obiektach Politechniki Białostockiej

2017-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/215/17

Dostawa mat edukacyjnych – 27 kpl.

2017-09-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/206/17

Dostawa sond prądowych do analizatora mocy HIOKI 3390– 2 szt.

2017-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Zapytanie o cenę

Zapytanie o ceną na: "Wycenę wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".

2017-09-18 Postępowanie aktualnie w toku

Strony