Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer ZO/DO-220.224.01.2018

Czyszczenie kanalizacji w obiektach Politechniki Bialosłockiej

2018-02-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.016.2018

Materiały do badań farmakologicznych - linia komórkowa.

2018-02-13 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.033.2018

Dostawa materiałów do badań farmakologicznych - Apoptoza

2018-02-27 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PR/DO-120.263.027.2018

Monitoring mediów pod kątem informacji o Politechnice Białostockiej

2018-02-23 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Zapytanie o cenę

Zapytanie o ceną na: "Wycenę wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".

2017-09-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.019.18

Dostawa silników do robotów Sumo – 5 szt.

2018-02-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.019.2018

Dostawa materiałów do badań farmakologicznych – Hodowla komórkowa

2018-02-13 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.034.2018

Dostawa materiałów do badań farmakologicznych - Mikroskopia fluorescencyjna

2018-02-27 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.WP.Z1.2018

Wykonanie skrzyni fumigowanej do transportu bolidu CMS-04 i warsztatu zespołu Cerber Motorsport na teren zawodów Formula SAE Michigan 2018 na potrzeby projektu „Wzmocnienie potencjału naukowego studentów oraz popularyzacja nauk ścisłych na międzynarodowych zawodach Formula SAE Michigan w Stanach Zjednoczonych oraz konferencjach naukowych” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2018-02-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku

Strony