Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dniasortuj malejąco Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/DO-220/4/17

Konserwacja 6 systemów DSO - dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego w obiektach należących  do Politechniki Białostockiej

2017-08-17 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Zapytanie o cenę

Zapytanie o ceną na: "Wycenę wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".

2017-09-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.011.2018

Dostawa szkła laboratoryjnego.

2018-02-13 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.019.2018

Dostawa materiałów do badań farmakologicznych – Hodowla komórkowa

2018-02-13 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.016.2018

Materiały do badań farmakologicznych - linia komórkowa.

2018-02-13 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.022.2018

Dostawa materiałów do badań farmakologicznych – Odczynniki do western blottingu

2018-02-13 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.017.2018

Materiały do badań farmakologicznych-linia komórkowa.

2018-02-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.AV.Z1.2018

Zakup w ramach projektu „Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 „Badania aplikacyjne”

2018-02-15 Postępowanie aktualnie w toku

Strony