Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dniasortuj malejąco Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/DO-220/4/17

Konserwacja 6 systemów DSO - dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego w obiektach należących  do Politechniki Białostockiej

2017-08-17 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.180.18

Modernizacja wyposażenia audio-wizualnego sal wykładowych – 1 kpl

2018-08-06 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.093.2018

Dostawa odczynników chemicznych

2018-08-08 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.263.089.2018

Dostawa odczynników chemicznych

2018-08-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WE/DO-120.263.090.2018

Dostawa odczynników chemicznych.

2018-08-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer WI-500.POP.7/2018

Usługa bufetowa w trakcie szkolenia w ramach realizacji projektu „Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”
w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2018-08-16 Postępowanie aktualnie w toku