Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer DO-140.362/205/17

Dostawa sondy prądowej do oscyloskopu DPO5034 – 1 szt.

2017-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/204/17

Dostawa cęgowego miernika jakości energii – 1 szt.

2017-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/187/17

Odnowienie posiadanej wersji licencji Comsol (nr licencji 9300060) oraz zakup nowego modułu do analizy elektrochemicznej

2017-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO-220/6/17

Konserwacja systemów włamania i napadu w obiektach Politechniki Białostockiej

2017-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO-220/5/17

Konserwacja sieci telefonicznej i telefonów w obiektach Politechniki Białostockiej

2017-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.363/093/17

Odczynnik chemiczny

2017-09-12 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer WI-500.POP.1/2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania początkowego i końcowego poziomu kompetencji uczestników projektu „Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”  realizowanego w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa nr POPC.03.02.00-00-0102/17-00.termin zgłaszania ofert - do 12.09.2017 do godz. 15.30 (pokój 118 - WI PB)    

2017-09-12 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/188/17

Dostawa interfejsów mózg-komputer wraz z oprogramowaniem – 2 kpl.

2017-09-12 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Zapytanie o cenę

Zapytanie o ceną na: "Wycenę wartości rynkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".

2017-09-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO-220/4/17

Konserwacja 6 systemów DSO - dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego w obiektach należących  do Politechniki Białostockiej

2017-08-17 Postępowanie aktualnie w toku

Strony