Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.056.2018

Zakup odczynników chemicznych

czwartek, Kwiecień 19, 2018 PDF icon 056 18 protokół z wyboru wykonawcy.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.013.18

Przedłużenie wsparcia technicznego na posiadane oprogramowanie VMWARE – 1 szt.

wtorek, luty 13, 2018 PDF icon 201802131420.pdf
Zapytanie numer RO-410.083/12/Z/5/2017

przeprowadzenie badań w zakresie Transregionalnych Inteligentnych Specjalizacji w ramach projektu GoSmart BSR realizowanego przez Politechnikę Białostocką finansowane ze środków Interreg Baltic Sea Region. / Carry out research in the field of Trans-regional Smart Specialization within the framework of the GoSmart BSR project realized by the Bialystok University of Technology, financed by Interreg Baltic Sea Region.

piątek, Grudzień 8, 2017 PDF icon 20180105140931888.pdf
Zapytanie numer ZO/DO-220/10/15

Montaż systemu detekcji gazu ziemnego (metanu) w kuchenkach piętrowych Domu Studenta nr 4 Politechniki Białostockiej

piątek, Listopad 6, 2015 PDF icon ZO_DO_220_10_15_protokol.pdf
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.363/101/17

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości

czwartek, Październik 19, 2017 PDF icon 101 17 Protokół z wyboru wykonawcy.pdf
Zapytanie numer RO-410.083/300/4/2015

Zapytanie ofertowe na organizację seminarium poświęconego przedstawieniu osiągniętych rezultatów projektu i możliwości badań naukowych, jakie mogą prowadzone w ramach nowoutworzonych i zmodernizowanych  laboratoriów utworzonych w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo – badawczej Politechniki Białostockiej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Działania I.3 Wspieranie Innowacji 

wtorek, Wrzesień 29, 2015 PDF icon UNIEWAZNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf
Zapytanie numer ZP/WB/N3/55/15/2

Odczynniki chemiczne i drobny sprzęt laboratoryjny

środa, Lipiec 22, 2015 PDF icon ZP_WB_N3_55_15_2_protokol.pdf
Zapytanie numer ZP/PR/10/16/15

Dostawa któtkofalówki z osprzętem

niedziela, Maj 10, 2015 PDF icon 2015-05-12-13-30-14-01.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/225/14

 Dostawa oprogramowania – 1 szt.

czwartek, Grudzień 18, 2014 PDF icon RO-230_362-225-14_protokol.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/167/14

Dostawa  oryginalnej  lampy z modułem do projektora HITACHI nr CP-X417WF - 1 szt.

piątek, Październik 31, 2014 PDF icon RO-230_362-167-14_protokol.pdf

Strony