Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dniasortuj rosnąco Informacja o wyborze
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.6.2021

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z przedmiotu Systemy informatyczne w podmiotach TSL, realizowanego na kierunku logistyka I stopnia, semestr VI, na studiach stacjonarnych w ramach z realizacji projektu PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

czwartek, luty 18, 2021 PDF icon prot PR-BRPM.0881.ZI_.ZO_.6.2021.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.010.2021

Dostawa wyparki próżniowej wraz z pompą – 1 kpl.

środa, luty 17, 2021 PDF icon 202102181111.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.026.2021

Dostawa emiterów UVC LED

Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.
Projekt realizowany w konsorcjum, w składzie:
LIDER: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z siedzibą w Białymstoku
PARTNER: Politechnika Białostocka.

środa, luty 17, 2021 PDF icon 202102220845.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.034.2021

Dostawa kserokopiarki – 2 szt.

wtorek, luty 16, 2021 PDF icon protokół_K-DAZ.262.034.2021.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.018.2021

Przedłużenie wsparcia technicznego na posiadane oprogramowanie VMWARE – 1 szt

poniedziałek, luty 15, 2021 PDF icon 202102181108.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.02.2021

Wyłonienie wykonawcy - wykładowcy z zagranicy, świadczącego usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu: Wykład ekspercki w języku obcym w dyscyplinie inżynieria produkcji

poniedziałek, luty 15, 2021 PDF icon Protokół wyboru 02.2021.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.018.2021

Przedłużenie wsparcia technicznego na posiadane oprogramowanie VMWARE – 1 szt

poniedziałek, luty 15, 2021 PDF icon 202102181113.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.023.2021

Dostawa stacjonarnego urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi – 2 szt.

Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.
Projekt realizowany w konsorcjum, w składzie:
LIDER: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z siedzibą w Białymstoku
PARTNER: Politechnika Białostocka.

piątek, luty 12, 2021 PDF icon 20210216151254880.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.024.2021

Dostawa stacjonarnego urządzenia do pomiaru masy ciała ludzkiego– 2 szt.

Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.
Projekt realizowany w konsorcjum, w składzie:
LIDER: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z siedzibą w Białymstoku
PARTNER: Politechnika Białostocka.

piątek, luty 12, 2021 PDF icon 20210216151322888.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.025.2021

Dostawa stacjonarnego urządzenia do pomiaru temperatury twarzy– 2 szt.

Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.
Projekt realizowany w konsorcjum, w składzie:
LIDER: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z siedzibą w Białymstoku
PARTNER: Politechnika Białostocka.

piątek, luty 12, 2021 PDF icon 20210216151350271.pdf

Strony