Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer WI-500.POP.4/2017

Usługa bufetowa w trakcie szkolenia w ramach realizacji projektu „Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego” w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

piątek, Styczeń 12, 2018 PDF icon protokol z wyboru postepowanie WI-500.POP_.4 2017.pdf
Zapytanie numer 4/ECALL/2018

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy świadczącego osobiście usługi w ramach personelu projektu w zakresie personelu badawczo-rozwojowego w ramach projektu „System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall”, realizowanego w ramach Działania 4.1 PO Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

środa, Styczeń 10, 2018 PDF icon protok rozstrzygnięcia postępowania 4 ECALL 2018.pdf
Zapytanie numer 3/ECALL/2018

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy świadczącego osobiście usługi w ramach personelu projektu w zakresie personelu badawczo-rozwojowego w ramach projektu „System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall”, realizowanego w ramach Działania 4.1 PO Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

środa, Styczeń 10, 2018 PDF icon protok rozstrzygnięcia postępowania 3 ECALL 2018.pdf
Zapytanie numer 2/ECALL/2018

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy świadczącego osobiście usługi w ramach personelu projektu w zakresie personelu badawczo-rozwojowego w ramach projektu „System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall”, realizowanego w ramach Działania 4.1 PO Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

środa, Styczeń 10, 2018 PDF icon protok rozstrzygnięcia postępowania 2 ECALL 2018.pdf
Zapytanie numer 1/ECALL/2018

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy świadczącego osobiście usługi w ramach personelu projektu w zakresie personelu badawczo-rozwojowego w ramach projektu „System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall”, realizowanego w ramach Działania 4.1 PO Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

środa, Styczeń 10, 2018 PDF icon protok rozstrzygnięcia postępowania 1 ECALL 2018.pdf
Zapytanie numer Palisander/2/2017

Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu z materiału Zamawiającego wyrobów stalowych ocynkowanych ogniowo będących elementami składowymi deskowania stropowego.

czwartek, Grudzień 28, 2017 PDF icon 20180103123956444.pdf
Zapytanie numer DO-140.362/355/17

Dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 -1 szt.

środa, Grudzień 27, 2017 PDF icon 201802071014.pdf
Zapytanie numer RO-410.083/204/ZO-7/2017

Preparation of materials and conducting in English 30 hours of classes in the subject: Planning and optimization of transport systems, 30 hours of classes in the subject: Planning and organization of rail and maritime transport, 60 hours of classes in the subject: Improving the supply chain, 30 hours of seminar and 90 hours of additional classes as part of the project „Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2)”

piątek, Grudzień 29, 2017 PDF icon protok wyb RO-410.083 04 ZO-7 2017.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/144/17

Dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego.

środa, Styczeń 3, 2018 PDF icon 144 17 Uniewaznienie postępowania.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.363/147/17

Dostawa prętów okrągłych, łuskanych fi 16 z materiału w gatunku 1.4923

środa, Grudzień 27, 2017 PDF icon Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf

Strony