Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer DO-140.262.206.18

Dostawa modułów DSP wraz z zewnętrznym emulatorem – 4 kpl.

wtorek, Październik 9, 2018 PDF icon 201810190806.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.205.18

Dostawa modułów komunikacyjnych z wyposażeniem i modułów IoT typu FiPy z płytkami bazowymi

wtorek, Październik 9, 2018 PDF icon 201810190804.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.209.18

Dostawa bezzałogowych statków powietrznych Parrot Bebob 2 – 2 szt.

wtorek, Październik 9, 2018 PDF icon document.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.203.18

Dostawa licencji programu ADDOBE CC ALL APPS (na okres 3 lat) – 1 licencja imienna

poniedziałek, Październik 8, 2018 PDF icon 201810101338.pdf
Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.2.2018

wyłonienie wykonawcy, jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z przedmiotu podstawy logistyki, realizowanego na kierunku logistyka I stopnia, semestr I, na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”, realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

piątek, Październik 5, 2018 PDF icon protokół z wyboru postępow RO-410.0881.ZI_.ZO_.2.2018.pdf
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.097.2018

Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej odbywających staże i praktyki zawodowe poza Uczelnią.

poniedziałek, Październik 8, 2018 PDF icon 097 2018 Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.195.18

Dostawa licencji programu AVIZO ( wersja akademicka )– 1 licencja

wtorek, Październik 2, 2018 PDF icon 201810080944.pdf
Zapytanie numer RO-410.0881.CB.ZO.1.2018

Przeprowadzenie wykładu w języku angielskim z przedmiotu Basics of traffic engineering i zaliczenia tego wykładu na ocenę dla grupy studentów  III-go semestru CBSE (Interdyscyplinarnego kierunku Construction and Building Systems Engineering na studiach stacjonarnych I stopniana na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej) realizowanego w ramach projektu z Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego 2017 – 2021.

piątek, Wrzesień 21, 2018 PDF icon protokół wyboru oferty.pdf
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.110.2018

Dostawa kołder, poduszek i ręczników hotelowych dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej „Dwór Mejera” w Hołnach Mejera 3a, 16-500 Sejny, gmina Sejny.

piątek, Październik 5, 2018 PDF icon Protokół.pdf
Zapytanie numer ZO/PR/DO-120.263.101.2018

Prenumerata i dostawa drukowanych naukowych czasopism zagranicznych w 2019 r.

poniedziałek, Październik 1, 2018 PDF icon Protokół.pdf

Strony