Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj rosnąco
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.083.2018

Dostawa odczynników chemicznych

wtorek, Czerwiec 26, 2018 PDF icon 083 2018 Informacja o zawarciu umowy.pdf
Zapytanie numer ZP/WB/NB/72/16

Odczynniki chemiczne na potrzeby Zakładu Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

piątek, Lipiec 8, 2016 PDF icon ZP_WB_NB_72_16_protokol.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.066.2018

Zakup odczynników chemicznych.

czwartek, Maj 10, 2018 PDF icon Protokół z unieważnienia.pdf
Zapytanie numer ZP/WB/NB/49/16/5

Odczynniki chemiczne i drobny sprzęt laboratoryjny

poniedziałek, Kwiecień 25, 2016 PDF icon ZP WB NB 49 16_5_informacja.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/005/16

Dostawa oprogramowania - 1 szt.

wtorek, luty 16, 2016 PDF icon 201602181426.pdf
Zapytanie numer RO-410.083/300/14/2015

wózek do przewożenia chemikaliów na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Biatostockiej" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.

Nike React Element 87

piątek, Listopad 20, 2015 PDF icon 14.pdf
Zapytanie numer DO-140.262.224.2019

Zakup stanowiska do piaskowania – 1 kpl.

"PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Udział środków UE to: 86,9302 %

 

Air Jordan

piątek, Wrzesień 20, 2019 PDF icon rozstrzygnięcie 224.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.045.2019

Dostawa odczynników chemicznych.

poniedziałek, Lipiec 1, 2019 PDF icon Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer RO-410.0881.2W.Z9.2019

Przeprowadzenie Kursu brakarskiego” wraz z egzaminem i certyfikatem na potrzeby projektu „2WORK- kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zapatillas de running Nike - Mujer

piątek, Maj 10, 2019 PDF icon unieważnienie postępowania.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/077/17

Dostawa substancji chemicznych

wtorek, Sierpień 1, 2017 PDF icon 077 17 Informacja o zawarciu umowy.pdf

Strony