Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer WI-500.POP.1/2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania początkowego i końcowego poziomu kompetencji uczestników projektu „Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”  realizowanego w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa nr POPC.03.02.00-00-0102/17-00.termin zgłaszania ofert - do 12.09.2017 do godz. 15.30 (pokój 118 - WI PB)    

2017-09-12 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/081/17

Dostawa odczynników chemicznych

2017-08-23 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/096/17

Dostawa odczynników chemicznych

2017-09-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO-220/4/17

Konserwacja 6 systemów DSO - dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego w obiektach należących  do Politechniki Białostockiej

2017-08-17 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO-220/5/17

Konserwacja sieci telefonicznej i telefonów w obiektach Politechniki Białostockiej

2017-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO-220/6/17

Konserwacja systemów włamania i napadu w obiektach Politechniki Białostockiej

2017-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.363/093/17

Odczynnik chemiczny

2017-09-12 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WE/DO-120.363/097/17

Sukcesywny zakup gazów technicznych i specjalnych wraz z dostawą oraz najmem butli, wiązek butli i zbiorników

2017-09-19 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku

Strony