Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer RO-410.083/45/ZO/1/2017

Zapytanie ofertowe: rezerwacja, wystawienie, sprzedaż i dostarczenie bezpośrednich biletów lotniczych komunikacji międzynarodowej do Japonii, Tokio w ramach projektu „SumoMasters – rozwój autonomicznych robotów klasy Mega Sumo poprzez modernizację i implementację innowacyjnych rozwiązań oraz udział w międzynarodowych zawodach robotycznych i konferencjach naukowych”

2017-11-24 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.083/33/1/2017

Zapytanie ofertowena  usługę szkoleniową w trakcie International entrepreneurship trainings with workshops organizowanego przez Politechnikę Białostocką na potrzeby projektu: LT-PL-1R-048LT – PL cooperation platform supporting newly established business and promoting entrepreneurship”

2017-11-21 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.083/33/2/2017

Zapytanie ofertowena  usługę szkoleniową w trakcie International entrepreneurship trainings with workshops organizowanego przez Politechnikę Białostocką na potrzeby projektu: LT-PL-1R-048LT – PL cooperation platform supporting newly established business and promoting entrepreneurship”

2017-11-21 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer WI-500.POP.1/2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania początkowego i końcowego poziomu kompetencji uczestników projektu „Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”  realizowanego w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa nr POPC.03.02.00-00-0102/17-00.termin zgłaszania ofert - do 12.09.2017 do godz. 15.30 (pokój 118 - WI PB)    

2017-09-12 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/126/17

Dostawa odczynników chemicznych.

2017-11-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/134/17

Dostawa odczynników chemicznych.

2017-11-23 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.363/131/17

Dostawa sprzętu AGD do Domu Studenta nr 2 Politechniki Białostockiej

2017-11-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO-220/4/17

Konserwacja 6 systemów DSO - dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego w obiektach należących  do Politechniki Białostockiej

2017-08-17 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.363/119/17

Tapicerowanie materacy tapczanów dla Domów Studenta Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku

2017-11-21 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku

Strony