Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówieniasortuj rosnąco Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer RO-410.0881.CB.ZO.2.2018

Zakup i dostawa fabrycznie nowych książek na potrzeby realizacji projektu „CBSE - Interdyscyplinarny kierunek Construction and Building Systems Engineering na studiach stacjonarnych I stopnia na WBiIŚ Politechniki Białostockiej”, zgodnie ze szczegółowym przedmiotem zamówienia

2018-11-13 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.PA.ZO.1.2018

Usługa bufetowa podczas zajęć przewidzianych w projekcie „Podlaska Akademia Młodego Inżyniera realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

2018-11-13 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.5.2018

Przewóz uczniów klas VII i klas VIII sprawnymi technicznie autokarami na zajęcia organizowane przez Politechnikę Białostocką w ramach projektu PAMI „Podlaska Akademia Młodego Inżyniera”, realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2018-11-13 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.243.18

Modernizacja hydraulicznego systemu do zadawania obciążeń konstrukcji HYSDOZOK w zakresie sterowania i oprogramowania – 1 szt.

2018-11-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.237.18

Dostawa zestawu do wytrząsania i przygotowywania próbek – 1 kpl.

2018-11-15 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.236.18

Dostawa zbiornika na ciekły azot o pojemności 120 l – 1 kpl.

2018-11-13 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.254.18

Dostawa systemu do ręcznej ekstrakcji włókna surowego ADF i NDF – 1 szt.

2018-11-19 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.242.18

Dostawa rotoru typu płytka P20 Ti L – 1 szt.

2018-11-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.250.18

Dostawa płyty z porowatego spieku stali 316L – 6 szt.

2018-11-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.118.2018

Dostawa odczynników chemicznych

2018-11-15 Postępowanie aktualnie w toku

Strony