Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.115.2018

Dostawa odczynników chemicznych.

2018-10-23 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.223.18

Dostawa młynka kriogenicznego do mielenia/proszkowania w ciekłym azocie próbek biologicznych– 1 kpl.

2018-10-25 Postępowanie aktualnie w toku

Strony