Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer DO-210.262.5.2019

Wywóz odpadów budowlanych z obiektów Politechniki Białostockiej

2019-03-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.28.2019

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu wraz z egzaminem certyfikującym z oprogramowania AutoCAD na trzech poziomach (podstawowy, zaawansowany oraz akademia – podstawowy + zaawansowany + modelowanie 3D) dla studentów Politechniki Białostockiej w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

2019-03-19 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.47.2019

Dostawa aktualizacji pakietu posiadanego oprogramowania ‘DTREG

2019-03-21 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.14.2019

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z dodatkowym zestawem tonerów – 1 kpl.

2019-03-07 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-210.262.6.2019

Dostawa rusztowania fasadowego przejezdnego z pionem komunikacyjnym

2019-03-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.23.2019

Świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach i na terenie Politechniki Białostockiej

2019-03-19 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO-220/4/17

Konserwacja 6 systemów DSO - dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego w obiektach należących  do Politechniki Białostockiej

2017-08-17 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.42.2019

Dostawa TELEWIZORA 40" FULL HD – 6 szt.

2019-03-21 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.36.2019

Dostawa Mikro-spawarki z osprzętem – 1 kpl.

2019-03-18 Postępowanie aktualnie w toku

Strony