Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer RO-230.362/118/13

Dostawa cyfrowego miernika CL362 z oprogramowaniem CL300PC (WERSJA 2.0) – 1 kpl.

środa, Wrzesień 11, 2013 PDF icon RO-230_362-118-13_protokol.pdf
Zapytanie numer RO-230.362/63/13

 Dostawa oprogramowania Rhino 5 EDU LAB KIT – licencja na 30 stanowisk w ramach projektu "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Podlaskiego 2007 – 2013, Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie (nr umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-002/10-00)

środa, Maj 15, 2013 PDF icon RO-230_362-63-13_protokol.pdf
Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.031.2018

Dostawa odczynników (substancji wzorcowych) niezbędnych do identyfikacji substancji organicznych metodą GC/MS

poniedziałek, Marzec 5, 2018 PDF icon 031 2018 Informacja o zawarciu umowy.pdf
Zapytanie numer DO-140.362/331/17

Dostawa kompletnego bezprzewodowego systemu pomiarowego bazującego na technologii MEMS do pomiaru drgań elementów konstrukcyjnych różnego typu obiektów budowlanych w niskich i bardzo niskich częstotliwościach – 1 kpl.

środa, Grudzień 20, 2017 PDF icon 201712211049.pdf
Zapytanie numer RO-410.083/10/Z/3/2017

Przedmiot zapytania (nazwa): Płyty laminatowe z włókna szklanego bez miedzi w ramach projektu „Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 „Badania aplikacyjne”            

poniedziałek, Październik 30, 2017 PDF icon Unieważnienie.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/096/17

Dostawa odczynników chemicznych

poniedziałek, Wrzesień 25, 2017 PDF icon protokół 096 17.pdf
Zapytanie numer WM-400.362/24/2015

Proszek tytanu Ti64

sobota, Październik 10, 2015 PDF icon WM_400_362_24_2015_protokol.pdf
Zapytanie numer DO-110.362/12/15

Dostawa pojemników do wewnętrznej segregacji odpadów

poniedziałek, Sierpień 31, 2015 PDF icon DO_110_362_12_15_protokol.pdf
Zapytanie numer ZP/PK/4/18/15

dostawa terminali GSM

środa, Czerwiec 10, 2015 PDF icon Protokół z wyboru oferty.pdf
Zapytanie numer ZO/DO-210/10/15

Wykonanie ekspertyzy technicznej (opracowania) Hali Budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej (WZ PB); ekspertyzy (opracowania) polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, w szczególności konstrukcji stalowej dachu i pokrycia zgodnie z Art.62 ust.1 pkt.2) Prawa Budowlanego

piątek, Kwiecień 17, 2015 PDF icon WZ HB wybór Wykonawcy.pdf

Strony