Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dniasortuj rosnąco Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/K/K-DZP.263.006.2021

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Politechniki Białostockiej

wtorek, Styczeń 26, 2021 PDF icon 006 2021 PROTOKÓŁ.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.262.002.2021

Dostawa odczynników chemicznych
Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.002.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Styczeń 26, 2021 Plik 002.2021 Protokół z wyboru Wykonawcy.docx
Zapytanie numer K-DAZ-262.004.2021

Zakup oprogramowania do tworzenia materiałów e- learningowych
Projekt: Projekt: „ZIREG” – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego (POWER 3.5)

wtorek, Styczeń 26, 2021 PDF icon 202101291154.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.262.002.2021

Dostawa odczynników chemicznych
Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.002.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Styczeń 26, 2021 PDF icon 002.2021 Informacja o zawarciu umowy.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.262.002.2021

Dostawa odczynników chemicznych
Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.002.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Styczeń 26, 2021 Plik 002.2021 Informacja o zawarciu umowy.docx
Zapytanie numer ZO/WE/K-DZP.263.003.2021

Dostawa elementów optomechanicznych i światłowodów transmisyjnych

Zapytanie ofertowe nr ZO/WE/K-DZP.263.003.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

poniedziałek, Styczeń 25, 2021 PDF icon 003.2021 PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY.pdf
Zapytanie numer ZO/WE/K-DZP.263.003.2021

Dostawa elementów optomechanicznych i światłowodów transmisyjnych

Zapytanie ofertowe nr ZO/WE/K-DZP.263.003.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

poniedziałek, Styczeń 25, 2021 Plik 003.2021 Protokół z wyboru Wykonawcy.docx
Zapytanie numer PR-BRPM.0881. ZO.1.2021

Świadczenie usługi edukacyjnej poprzez przeprowadzenie Akademickich Dni Dydaktyki Politechniki Białostockiej 2021 dla pracowników dydaktycznych Uczelni w ramach projektu „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” „PB2.0– Zintegrowany Program Rozwoju” i „ZIREG- Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na Rzecz Rozwoju Regionalnego” realizowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

piątek, Styczeń 22, 2021 PDF icon Protokół z wyboru_DDA2021.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.081.2020

Dostawa odczynników do oznaczeń analitycznych
Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.081.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Styczeń 19, 2021 PDF icon 081.2020 Protokół z wyboru wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.081.2020

Dostawa odczynników do oznaczeń analitycznych
Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.081.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

wtorek, Styczeń 19, 2021 Plik 081.2020 Protokół z wyboru Wykonawcy.docx

Strony