Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dniasortuj rosnąco Informacja o wyborze
Zapytanie numer DO-140.262.121.18

Dostawa detektora wycieku czynnika chłodniczego - 1szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.114.18

Dostawa sondy ph-metrycznej – 2 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.TW/02/2018

dostawa półautomatu spawalniczego wraz z osprzętem w ramach projektu „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających” realizowanego w ramach Działania 4.1 PO Inteligentny Rozwój
2014 – 2020

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.116.18

Dostawa stacji odzysku czynnika chłodniczego - 1 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.109.18

Termometr elektroniczny – 1 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.118.18

Dostawa elektronicznej wagi chłodniczej 1 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.111.18

Dostawa tachometru elektronicznego– 1 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.120.18

Dostawa przetwornika ciśnienia - 4 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.113.18

Dostawa pirometru elektronicznego – 1 szt.

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.TW/01/2018

dostawa elektronarzędzi w ramach projektu „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających” realizowanego w ramach Działania 4.1 PO Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

2018-05-29 Postępowanie aktualnie w toku

Strony