Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dniasortuj malejąco Informacja o wyborze
Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.11.2019

Przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Kontrola w administracji publicznej” dla pracowników Politechniki Białostockiej w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

2019-01-24 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.3.2019

Dostawa oprogramowania – 1 szt. i karty pomiarowej – 1 szt.

2019-01-24 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.008.2019

Dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Politechniki Białostockiej

2019-01-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/PR/DO-120.263.009.2019

Sukcesywny druk i oprawa publikacji i czasopism wraz z dostawą

2019-01-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.7.19

Zakup pakietu oprogramowania Statistica – przedłużenie posiadanej licencji akademickiej na okres 3 lat

2019-01-29 Postępowanie aktualnie w toku

Strony