Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dniasortuj malejąco Informacja o wyborze
Zapytanie numer ZO/WIZ/DO-120.263.117.2018

Usługa bufetowa na potrzeby realizacji Programu MBA realizowanego na Wydziale Inżynierii Zarządzania, ul. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin

2018-10-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.262.224.18

Dostawa wyposażenia do młynka P-6 firmy Fritsch GmBH – 1 kpl.

2018-10-25 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-410.0881.AUTISM.6

Przygotowanie graficzne publikacji on-line na potrzeby projektu: LT-PL-2S-115 „ Autism PL-LT Platform supporting services”

2018-10-25 Postępowanie aktualnie w toku

Strony