Zapytania ofertowe

Numersortuj malejąco Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer DO-140.362/187/17

Odnowienie posiadanej wersji licencji Comsol (nr licencji 9300060) oraz zakup nowego modułu do analizy elektrochemicznej

2017-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/188/17

Dostawa interfejsów mózg-komputer wraz z oprogramowaniem – 2 kpl.

2017-09-12 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/199/17

Dostawa: czujników piezoelektrycznych, piezostosów, wzmacniaczy, piezo-przetworników drgań, modułów piezo do generowania energii elektrycznej firmy SMART MATERIAL (zgodnie z wykazem)

2017-09-21 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/204/17

Dostawa cęgowego miernika jakości energii – 1 szt.

2017-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/205/17

Dostawa sondy prądowej do oscyloskopu DPO5034 – 1 szt.

2017-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/206/17

Dostawa sond prądowych do analizatora mocy HIOKI 3390– 2 szt.

2017-09-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/209/17

Dostawa wyposażenia multimedialnego wraz z montażem w Sali 020 WI – 1 kpl.

2017-09-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-140.362/215/17

Dostawa mat edukacyjnych – 27 kpl.

2017-09-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer WI-500.POP.1/2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania początkowego i końcowego poziomu kompetencji uczestników projektu „Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”  realizowanego w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa nr POPC.03.02.00-00-0102/17-00.termin zgłaszania ofert - do 12.09.2017 do godz. 15.30 (pokój 118 - WI PB)    

2017-09-12 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer WI-500.POP.2/2017

Zapytanie ofertowe na usługę bufetową w takcie szkolenia w ramach realizacji projektu „Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli  i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2017-09-26 Postępowanie aktualnie w toku

Strony