Zapytania ofertowe

Numersortuj malejąco Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo badawczej

 Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo badawczej

2019-09-12 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer DO-120.262.10.2019

Szacowanie wartości zamówienia: "Podejmowanie działań interwencyjnych na wezwanie przez upoważnionych pracowników zamawiającego lub po aktywacji sygnału włamania wygenerowanego z lokalnego systemu alarmowego". Postępowanie nie jest zapytaniem ofertowym służącym wyłonieniu wykonawcy zlecenia.

2019-10-04 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer KA-DA.262.1.2020

Sukcesywny odbiór odpadów należących do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych

2020-01-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer KA-DA.262.16.2019

Sukcesywny odbiór odpadów należących do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych

2020-01-10 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer KA-DA.262.6.2019

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości.

2019-12-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer KA-DEB.262.2.2020

Wywóz odpadów budowlanych z obiektów Politechniki Białostockiej

2020-02-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.18.2020

Przeprowadzenie kursu MySQL for Developers z certyfikatem Oracle dla studentów Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Modyfikacja zapytania - zwiększenie liczby osób na 2 oraz wydłużenie teminu do 20.02.2020

2020-02-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.23.2020

Przeprowadzenie szkoleń” Certyfikowany audytor lean w magazynie i intralogistyce” i „Audyt wewnętrzny 5s” w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2020-02-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.24.2020

 Przeprowadzenie szkolenia „ZFŚS w 2020 r. po zmianach najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MFw ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2020-02-26 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.25.2020

Szkolenie Adobe Illustrator dla kadry administracyjnej Politechniki Białostockiej w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

2020-02-26 Postępowanie aktualnie w toku

Strony