Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer RO-410.0881.AUTISM.4

Usługa polegająca na przygotowaniu treści publikacji (wytycznych) nt. "Nowoczesne technologie w terapii autyzmu" i "Dobre praktyki w edukacji dziecka z autyzmem" na potrzeby projektu: LT-PL-2S-115 "Autism PL-LT Platform supporting services"

poniedziałek, Wrzesień 3, 2018 PDF icon protok AUTISM 4.pdf
Zapytanie numer RO-410.0881.AUTISM.3

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przygotowaniu treści materiałów na stronę internetową (platformę) na potrzeby projektu: LT-PL-2S-115 "Autism PL-LT Platform supporting services"

poniedziałek, Wrzesień 3, 2018 PDF icon protok AUTISM 3.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.263.095.2018

Dostawa płyt meblowych i akcesoriów meblowych

wtorek, Sierpień 14, 2018 PDF icon Protokół-unieważnienie.pdf
Zapytanie numer WI-500.POP.7/2018

Usługa bufetowa w trakcie szkolenia w ramach realizacji projektu „Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”
w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

czwartek, Sierpień 16, 2018 PDF icon 20180828082623760.pdf
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.094.2018

Zakup roweru wodnego wraz z dostawą na teren Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej "Dwór Mejera" w Hołnach Mejera 3a, 16-500 Sejny, gmina Sejny

wtorek, Sierpień 14, 2018 PDF icon 094 2018 protokół.pdf
Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.094.2018

Zakup roweru wodnego wraz z dostawą na teren Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej "Dwór Mejera" w Hołnach Mejera 3a, 16-500 Sejny, gmina Sejny

wtorek, Sierpień 14, 2018 PDF icon 094 2018 protokól z negocjacji.pdf
Zapytanie numer ZO/WE/DO-120.263.090.2018

Dostawa odczynników chemicznych.

wtorek, Sierpień 14, 2018 PDF icon Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/WE/DO-120.263.090.2018

Dostawa odczynników chemicznych.

wtorek, Sierpień 14, 2018 PDF icon Informacja o zawarciu umowy.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.263.089.2018

Dostawa odczynników chemicznych

wtorek, Sierpień 14, 2018 PDF icon 089.2018 Protokół z wyboru Wykonawcy.pdf
Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.263.089.2018

Dostawa odczynników chemicznych

wtorek, Sierpień 14, 2018 PDF icon 089.2018 Informacja o zawarciu umowy.pdf

Strony